All Diagrams
Alla scheman sammansatt
Clinical Information Modeling
experimentiell läk
Informationsmodell Activities: Hälso- och sjukvårdsaktivitet
Informationsmodell Booking: Bokning
Informationsmodell Healthcare actor: Hälso- och sjukvårdsaktör
Informationsmodell Healthcare matters: Hälso- och sjukvårdangelägenhet
Informationsmodell Healthcare process: Hälso- och sjukvårdsprocess
Informationsmodell Information management: Informationshantering
Informationsmodell Responsibility: Ansvar
Informatonsmodell Healthcare planning: Planering
Referensdomäninformation läkemedel
Relationer huvudklasser
RIM 1 schema
Sammansatta format
UeXceler