RIM
Model Explorer
Show All Model Elements
RIM 1 schema.Sammansatta format
Referensdomäninformation
Referensdomäninformation.Referensdomän läkemedel.Referensdomäninformation läkemedel.Läkemedelsorienteradeaktiviteter
Referensdomäninformation.Referensdomän läkemedel.Referensdomäninformation läkemedel.Läkemedel
Referensdomäninformation.Referensdomän läkemedel.Referensdomäninformation läkemedel.aktivitet
Referensdomäninformation.Referensdomän läkemedel.Referensdomäninformation läkemedel.resurs
Referensdomäninformation.Referensdomän läkemedel
Referensdomäninformation.Referensdomän läkemedel.Referensdomäninformation läkemedel
Informationsmodell Information management: Informationshantering
Sammansatta format
Informationsmodell Healthcare actor: Hälso- och sjukvårdsaktör
Informatonsmodell Healthcare planning: Planering
Informationsmodell Activities: Hälso- och sjukvårdsaktivitet
Informationsmodell Healthcare matters: Hälso- och sjukvårdangelägenhet
Informationsmodell Responsibility: Ansvar
Informationsmodell Booking: Bokning
Informationsmodell Healthcare process: Hälso- och sjukvårdsprocess
Clinical Information Modeling
Clinical Information Modeling.Mätvärde Observation
RIM 1 schema
Informationsmodell Healthcare matters: Hälso- och sjukvårdangelägenhet.omgivningsfaktorer
RIM 1 schema.omgivningsfaktorer
Referensdomäninformation.Referensdomän läkemedel.Referensdomäninformation läkemedel.Sammansatt format