KOLLI Kodtjänst (beta)

~~

Prenumerera

Ändringar
Nya kodverk

Namn ISO 639-3
Beskrivning av innehållet ISO 639-3 är en standard som rekommenderas vid dokumentation av språk. För svensk översättning hänvisas till SCB - https://www.scb.se/contentassets/70a199e5caa449c88a8d3993889c478a/sprakkoder-230328.xlsx
Användning kodverk för VGR:s referensinformationsarkitektur
Ägare till kodverket