KOLLI Kodtjänst (beta)

~~

Prenumerera

Ändringar
Nya kodverk
Om KOLLI
KOLLI är Västra Götalandsregionens kodverkstjänst, en sökfunktion över kodverk inom hälso- och sjukvård i regionen. Med kodverk menas ett urval av värden som valalternativ för att svara på en fråga och som syns i IT-system i form av rullistor, kryssrutor och liknande. Kodverken representerar olika urval inom olika domäner som är relaterade till vård.

KOLLI innehåller dels kodverk som enheten Informatik och standardisering har tagit fram och förvaltar (kodverk som inleds med VGRKV_), dels kodverk som ägs och förvaltas utanför regionen (ex Snomed CT urval).

KOLLI är tänkt att användas som uppslagsverk och stöd för en enhetlig kodverkshantering inom regionen. Oavsett vilket system som används ska alternativen vara lika och koderna ska kunna återanvändas. Om kodverk behöver anpassas efter din verksamhet, vänligen kontakta oss via informatik@vgregion.se eller använd lämna synpunkter-knappen på respektive kodverk.