OLLI Begreppstjänst (beta)

     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Om OLLI
OLLI är VGR:s begreppstjänst, en ordlista över termer som används inom hälso- och sjukvård i VGR. Begreppen representerar olika företeelser inom olika verksamheter som är relaterade till vården, allt från rent klinisk terminologi till olika administrativa och tekniska begrepp. OLLI är tänkt att användas som en uppslagsbok, ett stöd för ett enhetligt språk inom regionen. OLLI kan bidra till en bättre förståelse inom hälso- och sjukvården, för hälso-och sjukvårdpersonal i olika delar i regionen och olika verksamheter samt personal med administrativa uppgifter eller andra stödfunktioner.