OLLI Begreppstjänst (beta)

     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 
Om OLLI
OLLI är VGR:s begreppstjänst, en ordlista över termer som används inom hälso- och sjukvård. Tjänsten innehåller terminologi som är viktig för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Tanken är att OLLI ska användas som en uppslagsbok och vara ett stöd för enhetligt språk inom VGR. För kliniska termer hänvisas till Snomed CT. Läs mer om Snomed CT(Endast åtkomligt för anställda i VGR)